DE HOEFSMIDT
Vereniging van Eigenaren
Het bestuur
Contact
Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren bestaat uit 5 leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden met als aandachtsgebieden onderhoud, schoonmaak en website. Ook is er een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden.